• Luisteren
  Luisteren

  Mensen delen hun mening, gevoelens, voorkeuren, afkeuren elke dag via online media.

  Social media

  Via social media kunnen we tegenwoordig gericht luisteren naar wat gebruikers over een product of service te zeggen hebben. Lees meer

  Insight community

  Een Community Panel biedt de voordelen van een klantenpanel gecombineerd met de dialoogmogelijkheden van een Research Community. Lees meer

 • Vragen
  Vragen

   

  Community panel

  Een Community Panel biedt de voordelen van een klantenpanel gecombineerd met de dialoogmogelijkheden van een Research Community. Lees meer

  Survey

  Wij gebruiken innovatieve software waarmee allerlei online surveys kunnen worden opgesteld en uitgestuurd. Lees meer

  Pilot

  Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw product of service? Het is verstandig om voorafgaand aan de lancering eerst te testen met een beperkte groep gebruikers. Lees meer

 • Observeren
  Observeren

  De informatiebehoefte kan vereisen dat een minimale tussenkomst van een onderzoeker gewenst is, bijvoorbeeld om onbewust gedrag te analyseren. Wij hanteren hiervoor drie instrumenten:

  Pilot

  Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw product of service? Het is verstandig om voorafgaand aan de lancering eerst te testen met een beperkte groep gebruikers. Lees meer

  Eye-tracking 

  Eye-tracking  analyseert kijkgedrag en is met name geschikt wanneer onderzocht moet worden welke (onderdelen van) visuele uitingen opvallen en/of de meeste aandacht krijgen. Lees meer

  Benchmarking

  We hebben ruim 10 jaar ervaring met het opzetten en organiseren van benchmarks gericht op het meten, vergelijken en verbeteren van prestaties. Lees meer

 • Verzamelen
  Verzamelen

  Veel data uit interne systemen en openbare bronnen is wel beschikbaar maar niet bruikbaar. Door deze data te vertalen naar bruikbare informatie kan het raadplegen van respondenten soms overbodig worden om in een informatiebehoefte te voorzien.

  Benchmarking

  We hebben ruim 10 jaar ervaring met het opzetten en organiseren van benchmarks gericht op het meten, vergelijken en verbeteren van prestaties. Lees meer

  Benchlearning

  In branches waar geen direct concurrerend voordeel valt te behalen, is het handig gebruik te maken van elkaars kennis en oplossingen. Dit leidt tot meer inzicht en onderlinge betrokkenheid tussen deelnemers. Maar ook tot kostenbesparingen. Lees meer

  Desk research

  Bij deskresearch wordt reeds beschikbare data verzameld en geanalyseerd. Het gaat hier veelal om openbare bronnen maar u kunt ook zelf data aanleveren. Lees verder

Meer dan onderzoek. Totta.

Totta Research is de nieuwe generatie onderzoekbureaus. Ons uitgangspunt is de informatiebehoefte van onze klanten. Voor Totta is onderzoek een onderdeel van marketing.

De informatiebehoefte van een organisatie verschilt per fase tijdens de ontwikkeling van een product of service. Het resultaat van onze aanpak is meer relevante en waardevolle informatie voor onze opdrachtgever.

Totta kijkt buiten traditionele kaders. Vanuit de vier disciplines LuisterenVragen, Observeren en Verzamelen wordt voor iedere klant specifiek de ideale combinatie ingezet. De relevantie van het resultaat voor onze klant is key.