Kom ook naar de jaarbijeenkomst benchmark burgerparticipatie

benchmark-burgerparticipatie

Burgerparticipatie in de praktijk

Het stimuleren van eigen kracht in de samenleving is achterhaald; steeds meer betrokken en actieve burgers betreden het publieke domein met hun vele en uiteenlopende initiatieven. Onderzoeken tonen aan dat Nederland internationaal voorop loopt: nergens wordt zoveel vrijwilligerswerk verricht en hebben mensen zoveel sociale contacten. Is de participatiesamenleving af?

Veel gemeenten leggen nog steeds de focus op het stimuleren van de eigen kracht, op het activeren van burgerparticipatie. De vraag is echter: hoe gaat de overheid om met deze burgerkracht?

Overheid, u doet toch ook mee?

In een bijeenkomst op 8 november as. verkennen wij samen met u de kansen en knelpunten, wisselen wij praktijkvoorbeelden uit en gaan wij via een innovatieve werkwijze aan de slag met de volgende vraagstukken:

  • Werkt de klassieke rolopvatting van de controlerende en kaderstellende raad nog wel?
  • Is regie nodig bij initiatieven uit de samenleving? En op welke wijze organiseer/faciliteer je die dan?
  • Hoe kun je op een democratische manier inspelen op de initiatieven en inbreng vanuit de samenleving?
  • Wat doe je met democratische waarden: invloed, eigenaarschap en legitimiteit?
  • En wat betekent dit voor de vaardigheden en kennis van ambtenaar, bestuurder, raadslid, inwoner en ondernemers?

Programma

Het programma duurt van 13:00 tot 16:30 met afsluitend een borrel. De bijeenkomst vindt plaats in De Meelfabriek in Leiden. Deelname is gratis. De bijeenkomst is interessant voor deelnemers van de Benchmark Burgerparticipatie, bestuurders, raadsleden, ambtenaren en initiatiefnemers.

Aanmelden

Aanmelden kan via: info@benchmarkburgerparticipatie.nl. Meer informatie vind je hier.

Posted on 3 oktober 2016

Share the Story

Back to Top