Totta voert nationaal privacyonderzoek uit

Man-tekening

Totta heeft samen met partners VKA en Heliview de Nationale Privacy Benchmark 2016 uitgevoerd. De benchmark focust zich op privacyonderzoek en is op 28 september tijdens het Data Privacy congres in Rotterdam gepresenteerd.

Het onderzoek geeft deelnemende organisaties inzicht in de eigen prestatie ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Vragen die hierbij worden behandeld zijn: In hoeverre zijn binnen de organisatie sluitende afspraken gemaakt om gegevens te beschermen? Welke aspecten vormen een risico? Is de organisatie goed voorbereid om de verplichte regelgeving in te voeren?

Klaar voor de toekomst?

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen een uitgebreide rapportage. Bent u benieuwd of uw organisatie op het vlak van privacy klaar is voor de toekomst? Wilt u meer weten over het onderzoek?

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met Totta via josef@totta.nl.

 

Posted on 4 oktober 2016

Share the Story

Back to Top