Nieuwe nieuwsflits Peiling Ondernemingsklimaat staat online

Peiling-ondernemingsklimaat

Ondernemers geven aan dat het gemeentelijk beleid en het proces omtrent de verlening van vergunningen een belangrijke graadmeter is voor de gemeentelijke dienstverlening. Uit de ‘Benchmark Gemeentelijk Ondernemingsklimaat (BGO) 2010’ blijkt dat vermindering van de administratieve lasten en de digitalisering van het bedrijvenloket als succesvol wordt beschouwd. Het is voor ondernemers eenvoudiger geworden om vergunningen aan te vragen omdat dit steeds meer digitaal mogelijk is.

Vierde nieuwsflits

Inmiddels staat de vierde nieuwsflits van de Peiling Ondernemingsklimaat online. In deze nieuwsflits wordt bekeken wat de invloed van het verloop van het proces van de vergunningaanvraag is op de waardering van ondernemers voor de vergunningaanvraag.

Enkele conclusies in deze editie

  1. Meer dan de helft van de vergunningaanvragen wordt in de deelnemende gemeente in eerste instantie geaccepteerd.
  2. Ongeveer 40% van de aanvragen moet worden herzien.
  3. Ondernemers die hun aanvraag dienen te herzien, waarderen het proces omtrent de vergunningsaanvraag significant minder.

In de volgende editie wordt de gemeentelijke website besproken.

Achtergrond

Ecorys heeft samen met Totta Research een nieuw platform ontwikkeld waarin de resultaten van de Peiling Ondernemingsklimaat getoond worden. Deze instrumenten geven meer grip en inzicht in de vitaliteit van het ondernemingsklimaat in gemeentes en de kwaliteit van dienstverlening richting ondernemers. Het platform heeft als doel om gemeenten gericht te laten sturen op een ondernemersvriendelijk en sterk investeringsklimaat.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen kun je terecht op www.peiling-ondernemingsklimaat.nl. Of neem contact op met Lennart Heurter of Joost de Koning.

Posted on 25 oktober 2016

Share the Story

Back to Top