Van Benchmark Burgerparticipatie naar de Participatiemonitor

benchmarken-kind

De jaarbijeenkomst van de Benchmark Burgerparticipatie vond dit jaar plaats op een bijzondere locatie: in Galerie van Haeften in de Meelfabriek te Leiden.

De burger als initiatiefnemer

Partners+Pröpper begon met het presenteren van een belangrijke en zichtbare trend in het jaarrapport: er is steeds vaker sprake van burgerinitiatief in plaats van burgerparticipatie. In dit kader zijn we de ‘Benchmark Burgerparticipatie’ dan ook aan het doorontwikkelen. De basis van het platform blijft hetzelfde, maar er komen twee veranderingen:

  • De naamgeving van het platform verandert. We gaan verder als ‘de Participatiemonitor’ (en niet meer als de ‘Benchmark Burgerparticipatie’);
  • Daarnaast zijn we bezig met een technische overgang binnen het systeem. Dit doen we omdat de vragen binnen de Participatiemonitor niet meer altijd aansluiten bij de projecten die geëvalueerd worden. Daarom gaan we op zoek naar een manier van evalueren die wél werkt voor projecten met de burger als initiatiefnemer.

Een samenwerking tussen de juiste partijen

Op de dag zelf is dit inzichtelijk gemaakt door met 10 aanwezige gemeente te werken aan buzzwoorden als burgerparticipatie, overheidsparticipatie, doe-democratie, co-productie, etcetera. Dit is de taal in de wereld van het gemeentebestuur, waar participatie een apart proces is. Aansprekende gepresenteerde voorbeelden laten ons een andere taal zien: bijvoorbeeld de Ziel van Leiden en het (eveneens Leidse) Singelpark, waarbij er inderdaad sprake is van burgerinitiatief. Om dit vanuit de gemeente te stimuleren en hier als samenwerkingspartner een bijdrage aan te kunnen leveren, is een andere aanpak nodig. Frans Soeterbroek benadrukte dit eerder; hij spreekt liever over het ‘mobiliseren van collectieve intelligentie’. Het maakt niet uit wie het initiatief neemt, als de juiste partijen maar met elkaar aan de slag gaan en een bijdrage leveren voor de realisatie.

Totta in actie

De komende tijd gaan Totta en Partners+Pröpper hiermee aan de slag. Samen met een paar gemeentes die daar interesse in hebben getoond. De Participatiemonitor moet een instrument worden voor ondernemende samenwerkers in de samenleving. Dat zijn mensen die initiatief nemen om iets in het publieke domein te realiseren. Mensen die daar ook een bijdrage aan leveren en ook collectief willen leren van opgedane ervaringen.

totta-jaarbijeenkomst

Posted on 7 december 2016

Share the Story

Back to Top