Totta’s benchmarkplatform vsvkompas is in het nieuws

vsv-benchmarkplatform

Afgelopen dinsdag 6 december is de kamerbrief over de 10e voortgangsrapportage passend onderwijs aangeboden. Het verschijnen van deze brief heeft de discussie rondom passend onderwijs aangewakkerd in verschillende media. Zo kopte BNR met ‘Puinhoop bij passend onderwijs’ en de NRC met ‘Leerplicht is ieders recht’. Ook de Volkskrant, Zembla, Rijksoverheid berichtten erover.

Passend onderwijs in de praktijk

Leraren, scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben zich samen ingezet om passend onderwijs vorm te geven in de praktijk. De beoogde resultaten bij de invoering van het passend onderwijs zijn nog niet overal behaald. Staatssecretaris Dekker (OCW) doet in deze brief voorstellen om tot verbetering te komen.

Inzicht in landelijke verzuimcijfers door benchmarkplatform

Onderdeel van de kamerbrief zijn de jaarlijkse leerplichttellingen waarin de landelijke verzuimcijfers over het schooljaar 2015-2016 zijn terug te vinden. Daarnaast zijn ook de verzuimcijfers via het Ingrado vsvkompas, het benchmarkinstrument van Ingrado, van alle gemeenten van de afgelopen 5 jaar te raadplegen en te vergelijken. We mogen met trots zeggen dat Totta deze benchmark heeft gerealiseerd in opdracht van Ingrado.

Posted on 9 december 2016

Share the Story

Back to Top