Klachten Summit ’17: hét event voor klachtenmanagement

Controle_over_klachten

Fast response rates, ervaringen en recensies zijn voor klanten een steeds belangrijkere graadmeter voor koopgedrag. De klachtenafhandeling is daarmee het visitekaartje van de organisatie. Heb je als bedrijf de klantenservice op orde, dan uiten je klanten dat op social media. Maar een klachtenstrategie is veelal niet uitsluitend gericht op negatieve reacties. Effectief reageren op klachten biedt ook kansen om een goede relatie met je achterban op te bouwen en je imago te versterken.

Klachten Summit ’17

Technologische ontwikkelingen op het gebied van klachtenmanagement en webcare nemen in razend tempo toe. Consumenten worden daarnaast steeds creatiever met het uiten van klachten. Om die reden organiseren we begin maart hét event voor klachtenmanagement: Klachten Summit ‘17.

Van elkaar leren

We hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan op het gebied van klachtenonderzoek. Zo hebben we voor diverse grote partijen klachtenonderzoek uitgevoerd en samen met klanten bijgedragen aan het ontwikkelen van succesvolle klachtenstrategieën. Ook hebben we destijds de Klachtenspiegel mede geïnitieerd en ontwikkeld; de benchmark voor klachtenafhandeling waar verschillende grote organisaties aan deelnamen. Door deze kennis en ervaringen hebben wij een scherpe blik op de ontwikkelingen in de wereld van de klachtenstrategie gekregen en zijn we in staat om mensen met elkaar te verbinden.

Op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken hebben wij een quickscan uitgevoerd. Hieruit zullen wij de sterke en ontwikkelpunten analyseren. De resultaten hiervan zullen tijdens de Klachten Summit ‘17 gepresenteerd worden. Zo krijg jij als customer care manager interessant inzicht in de afhandeling van klachten door verschillende organisaties en heb je net dat streepje voor bij het doorontwikkelen van de klachtenstrategie. Na een geheel verzorgde lunch kun jij samen met andere klachtenmanagers uit het bedrijfsleven discussiëren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van klachtenafhandeling.

Organisaties krijgen tijdens de Klachten Summit ‘17 de gelegenheid om op het gebied van klachtenstrategie en –afhandeling ervaringen te delen en van elkaar te leren. Met deze waardevolle informatie kun jij de klachtenstrategie van jouw organisatie naar een hoger plan tillen.

Voorlopig programma

10:30 – 11:00 Ontvangst
11:00 – 11:15 Aftrap Klachten Summit ’17
11:15 – 11:45 Presentatie resultaten Klachtenonderzoek – Totta Research
11:45 – 12:00 Klachtenmanagement & innovatie – Jesse Luk
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 14:00 Discussieforum
14:00 Netwerkborrel

Wees er snel bij! 

Meediscussiëren tijdens de Klachten Summit is gratis. Datum en locatie voor de Klachten Summit ‘17 zullen nader bekend worden gemaakt. Heb je interesse? Wees er dan snel bij. Er zijn namelijk een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Neem contact op met Patrick Kant, Consultant bij Totta Research.

Posted on 16 december 2016

Share the Story

Back to Top