Begin met de context van gedrag!

Context_gedrag

Menselijk gedrag begrijpen

Totta streeft naar beter inzicht in het menselijk gedrag. De afgelopen tijd zijn er steeds meer manieren en technologieën ontwikkeld om dit na te streven. Om gedrag te begrijpen en te verklaren, is de context heel belangrijk. Totta en de start-up hbits werken samen om gedrag én de context van gedrag nauwkeurig in kaart te brengen.

 

Onderzoek over context van gedrag in België

Steeds meer ambtenaren geven aan onder een verhoogde werkdruk te staan. Door de individuele taken binnen hun context te analyseren, krijgen we een (andere) kijk op de dagelijkse organisatie van arbeid. Hierdoor kunnen de mogelijke oorzaken van tijdsdruk en stress beter worden begrepen.

Deze strategie werd toegepast in een project rond taakbelasting en burn-outs van de afdeling Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Gemeenschap (België). In een jaarlijks tevredenheidsonderzoek komt naar voren dat personeelsleden een stijgende arbeidsdruk en een toename van stress ervaren. Beiden staan in verbinding met een burn-out. Hoe hoger de druk en de stress, des te groter de kans op een burn-out.

De personeelsleden geven aan dat het steeds moeilijker wordt werk en privé te combineren. Het Management Comité wil daarom weten hoe de tijdsdruk en werk-privé balans verband houdt met de dagelijkse arbeidstaken.

 

MOTUS-app

Alle werknemers van het departement -van de directeur tot de receptionisten- werden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Met behulp van de zelfontwikkelde MOTUS-app noteerden zij een hele week wat ze deden: wanneer, waar en met wie. Om mogelijke oorzaken van een burn-out nog beter te begrijpen, werd ook gevraagd naar de mentale beleving in combinatie met de uitgevoerde arbeidstaak. De medewerkers kregen bijvoorbeeld vragen over de tijdsdruk, de voldoening en het plezier rondom een activiteit.

 

De resultaten

De resultaten laten zien dat de organisatie van de arbeid zowel individueel als organisatorisch een impact heeft op het welzijn van de werknemer. Op individueel niveau heeft dit te maken met de verwerking van e-mails, het uitvoeren van opgelegde taken, et cetera. Op organisatorisch niveau heeft dit te maken met de vergadercultuur. Hierdoor wordt de kans op een burn-out groter.

Maar ook buiten het werk zijn er oorzaken voor de toenemende drukte in het leven. Enerzijds door de ouderrol en anderzijds door de behoefte aan vrije tijd. In de studie werden er ook privé-activiteiten onderzocht, zoals huishoudelijk werk, vrije tijd en mediagebruik. Dit biedt de HR-afdeling van het departement essentiële informatie, zodat het arbeidsproces verbeterd kan worden.

 

Passieve medewerking

Iedereen binnen het departement heeft actief deelgenomen aan het onderzoek. De context van een handeling kan ook vormgegeven worden via observationele data, oftewel passieve medewerking. Data wordt dan verkregen via draagbare elementen. Deze elementen bevatten informatie over de omgeving en over de persoon zelf. Zo kunnen individuele handelingen beter begrepen worden. Hoe meer context, des te makkelijker het wordt om gedrag te voorspellen.

 

Wil je meer weten over dit onderzoek? Schrijf je dan in voor onze workshop tijdens het MIE 2017 op donderdag 2 februari, ronde 4. 

Posted on 26 januari 2017

Share the Story

Back to Top