Totta ontwikkelt verantwoordingssysteem voor 388 gemeenten

meet-lint

Het CViews-team van Totta verzorgt in samenwerking met ICTU en KING de zelfevaluatie informatiebeveiliging ENSIA voor alle 388 gemeenten in Nederland. Een project waar we trots op zijn en dat we graag met jullie willen delen!

 

Veel voordelen ENSIA

Vanaf zomer 2017 wordt gewerkt met een nieuwe, efficiënte verantwoordingssystematiek: de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Het systeem heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Gemeenten zijn hierdoor in staat om in één keer slim verantwoording af te leggen over hun informatieveiligheid. Met als resultaat dat het gemeentebestuur meer overzicht heeft over de stand van zaken van de informatieveiligheid en daarnaast kan het hier ook beter op sturen.

 

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met collega Patrick Kant.

Posted on 12 april 2017

Share the Story

Back to Top