Totta ontwikkelt verantwoordingssysteem voor 388 gemeenten

Meetlint op houten tafel; dit staat voor de zelfevaluatietool van ENSIA

Het CViews-team van Totta verzorgt de zelfevaluatie informatiebeveiliging ENSIA voor alle 388 gemeenten in Nederland. Dit doen we in samenwerking met ICTU en KING. We zijn erg trots op dit project en willen het daarom graag met jullie delen!

 

De voordelen van ENSIA

Sinds deze zomer wordt er gewerkt met een nieuwe en efficiënte verantwoordingssystematiek. Dit wordt ook wel de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) genoemd. Het doel van dit systeem is het verder professionaliseren van het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten. Dit doen we door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Gemeenten zijn hierdoor in staat om in één keer slim verantwoording af te leggen over hun informatieveiligheid. Uiteindelijk is het resultaat hiervan dat het gemeentebestuur meer overzicht heeft over de stand van zaken van de informatieveiligheid. Daarnaast kan de gemeente hier ook beter op sturen.

 

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met collega Patrick Kant.

Posted on 12 april 2017

Share the Story

Back to Top