Is stereotypering op de werkvloer voorgoed verleden tijd?

Twee engineers hebben uitzicht op de werkvloer en bespreken dit

Stereotypering op de werkvloer

Dit is typisch iets van vroeger, toch? Je zou denken van wel. Het tijdperk waarin mannen fulltime aan het werk waren en vrouwen thuis bleven voor de kinderen en het huishouden, is voorbij. Althans, dit is de algemene opvatting in Nederland. Dit is namelijk niet helemaal zeker. We kunnen echter wél met zekerheid zeggen dat deze rolverdeling de afgelopen jaren flink is veranderd, maar ‘voorbij’ is deze stereotypering nog niet helemaal.

 

‘The shifting majorities of the sexes in the workplace’

Dit blijkt uit het onderzoek ‘The shifting majorities of the sexes in the workplace’ van Nathan Yau. Hij is de man achter de website FlowingData; hierop worden regelmatig interessante onderzoeken gepubliceerd die tot verfrissende inzichten leiden. Het verzamelen, visualiseren en begrijpelijk maken van ingewikkelde data is zijn doel. Het desbetreffende onderzoek gaat over de ontwikkeling van ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ banen in Amerika. Yau heeft hiervoor gegevens van 1950 tot 2015 gebruikt van alle Amerikanen tussen de 16 en de 64 jaar.  Dit maakt het onderzoek niet alleen representatief, maar ook erg realistisch.

 

De harde cijfers

Laten we beginnen met de basis: hoeveel mannen en vrouwen zijn of waren werkzaam? In 1950 werkte iets meer dan 30 procent van de vrouwen en iets meer dan 85 procent van de mannen. In 2015 was het percentage werkende vrouwen ruim verdubbeld; bijna 70 procent van de vrouwen was werkzaam. Het percentage werkende mannen is licht afgenomen, aangezien 75 procent van het mannelijke geslacht werkzaam was in 2015.

 

En wie doet wat dan?

Wat betreft het relatieve aantal werkenden stonden de twee geslachten redelijk quitte in 2015. Maar hoe zit het met het soort werk dat men uitvoert? Dat verschilt natuurlijk enorm, maar wat we wel zien is dat het werk dat mannen en vrouwen uitvoeren, steeds meer op elkaar gaat lijken. Mannen en vrouwen voeren namelijk, in tegenstelling tot vroeger, regelmatig hetzelfde werk uit. Toch is het zo dat er nog steeds meer banen zijn die – traditioneel gezien – geschikter zijn voor mannen. Uit het onderzoek van FlowingData blijkt dat het aantal ‘mannelijke’ banen vooral te maken heeft met constructies en installaties. Vrouwen werken daarentegen veel in de zorg en in het onderwijs.

 

Van ‘man’ naar ‘vrouw’ en vice verca

Er zijn natuurlijk nog genoeg banen die door mannen en vrouwen ongeveer evenveel worden uitgevoerd. Maar ook dit is de afgelopen 65 jaar behoorlijk veranderd. Opvallend was dat er banen zijn die in 1950 typisch voor mannen waren, maar in 2015 vooral door vrouwen werden uitgevoerd. De top 10 van deze banen is als volgt:

 1. Opticiens
 2. Exploitanten
 3. Bartenders
 4. Medewerkers personeelszaken
 5. Rekeningverzamelaars
 6. Ticket- en reisagenten
 7. Klachtenservicemedewerkers
 8. Bakkers
 9. Deur-tot-deurverkopers; nieuws- en straatverkopers
 10. Klantenservicemedewerkers

 

Andersom vond er ook een switch plaats. De top 5 ‘van typisch vrouwelijke baan naar typisch mannelijke baan’ is als volgt:

 1. Juristen
 2. Medewerkers in de industriesector
 3. Medewerkers in de technieksector
 4. PR- en communicatiemedewerkers
 5. Zorgmedewerkers

 

De westerse hokjesgeest

Waarschijnlijk zal je na het lezen van dit artikel zoiets hebben van: ja, en? Dit denk je, omdat je het bovenstaande eigenlijk onbewust al wist. Het zijn ten slotte niet heel verrassende resultaten. Daarom proberen we je nu alsnog een boodschap mee te geven die blijft hangen. We denken nog steeds in hokjes, ook al ben je er heilig van overtuigd dat je zelf écht niet aan stereotypering doet. Maar geef toe: jij kijkt ook raar op als er ineens een vrouw voor de deur staat die beweert dat ze jouw cv-ketel komt repareren…

Posted on 22 september 2017

Share the Story

Back to Top