Het oudste kind mag zichzelf officieel ‘de slimste’ noemen

Het oudste kind mag zichzelf officieel 'de slimste' noemen

Is de oudste écht de slimste?

De discussie tussen broers en zussen over wie er de slimste is, is voor velen herkenbaar. Ook wetenschappers hebben het er maar druk mee. De afgelopen jaren zijn er eindeloos veel onderzoeken verschenen over de invloeden die de ‘birth order’ – de volgorde waarin kinderen geboren zijn – kan hebben. Soms bevestigen onderzoeken elkaar, soms spreken ze elkaar tegen. Toch zijn er het afgelopen jaar twee interessante onderzoeken uitgevoerd die in het voordeel werken van de oudste kinderen.

 

Bevestigend onderzoek

In november 2016 is er studie gepubliceerd die is uitgevoerd door onderzoekers van de University of Edinburgh, de Analysis Group en de University of Sydney. Zij hebben aangetoond dat kinderen die als eerst geboren zijn, slimmer zijn dan hun jongere broer(s) en/of zus(sen). Tijdens dit onderzoek werden zo’n 5000 kinderen onderzocht die allemaal jonger waren dan 14 jaar. Het oudste kind bleek zowel een beter denkvermogen als een hoger IQ te hebben. Tevens werd er rekening gehouden met overige factoren, zoals de economische situatie waarin een gezin zich bevindt.

 

De mate van aandacht

De oudste kinderen scoorden aanzienlijk hoger als het ging om het leesgedrag en de vocabulaire dan de jongste kinderen. Volgens het onderzoek is de oorzaak hiervan dat het oudste kind meer mentale stimulatie ontvangt van de ouders tijdens zijn of haar eerste levensjaren. Het eerste kind heeft alle aandacht van de ouders voor zichzelf, terwijl de aandacht moet worden verdeeld als er meer kinderen bij komen kijken. Dit wordt ook wel het ‘birth order effect’ genoemd. Hoe eerder je geboren bent binnen een gezin, des te hoger je educatieniveau en des te meer je later gaat verdienen. Maar dit zijn slechts suggesties van de onderzoekers op basis van deze studie. Andere onderzoekers suggereren namelijk dat factoren zoals de welvaart van het gezin en het geslacht van de kinderen juist van cruciaal belang zijn.

 

Rebels gedrag

Waarom het oudste kind het slimst is, is dus nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar er is nóg meer onderzoek dat in het voordeel werkt van de oudste kinderen. De oudste kinderen zijn niet alleen slimmer, maar komen ook minder vaak in aanraking met criminaliteit. Dit wordt bewezen in een studie van econoom Joseph Doyle en zijn collega’s. In deze studie is gebruikgemaakt van ontzettend veel data uit Denemarken en Florida. Ondanks de milieuverschillen, zijn er toch consistente resultaten gevonden. In gezinnen met twee of meer kinderen hebben de jongste kinderen 20 tot 40 procent meer kans om later in het criminele circuit terecht te komen. Dit geldt met name voor de jongens.

 

De voorbeeldfuncties

Ook bij deze studie suggereren de onderzoekers dat dit komt door de mate van aandacht die wordt gegeven door de ouders. Daarnaast suggereren de onderzoekers dat het verschil tussen de oudste en de jongere kinderen te verklaart kan worden door verschillende rolmodellen. De eerstgeborene hebben slechts hun ouders als rolmodel die – als het goed is – rationeel en volwassen gedrag vertonen. De kinderen die daarna geboren worden, zien hun oudere broer(s) en/of zus(sen) juist als rolmodel. Vaak zijn de oudere broer(s) en/of zus(sen) pas enkele jaren oud en voeren ze irrationeel gedrag uit. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat de jongere kinderen dit irrationele gedrag automatisch overnemen.

 

Wie wint de volgende discussie?

Belangrijk om te weten is dat beide onderzoeken niet altijd van toepassing zijn. Er zijn ten slotte altijd uitzonderingen op de regel! Daarnaast zijn de oorzaken hiervan nog niet wetenschappelijk bewezen.

Posted on 20 oktober 2017

Share the Story

Back to Top