NVVB Dashboard Dienstverlening voor gemeenten vernieuwd

dashboard managamentinformatie

In 2015 ontwikkelden de NVVB samen met Totta Research en BMC het Dashboard Managementinformatie voor gemeenten. Dit slimme systeem verzamelt feitelijke sturingsinformatie en richt zich op de klantbeleving van de geboden dienstverlening.

 

Een overzichtelijk dashboard

Het Dashboard Managementinformatie is een meet- en stuurinstrument dat elk kwartaal gegevens voor 35 kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) verzamelt en die in een overzichtelijk dashboard in beeld brengt. In dit dashboard zie je duidelijk de gemiddelde gegevens van alle deelnemende gemeenten. Door je eigen gegevens daarmee te vergelijken, krijg je als gemeente eenvoudig inzicht in je eigen prestaties en aandachtspunten.

Een groot deel van de gegevens wordt inmiddels verzameld door automatische koppelingen naar verschillende backoffice pakketten. Hierdoor wordt de invoerlast voor gemeenten steeds verder beperkt, terwijl de mate van detail van de sturingsinformatie toeneemt.

 

Wat is er nieuw?

Uitbreiding Dashboard

Onlangs hebben we in samenwerking met Synaxion een nieuwe mogelijkheid aan het Dashboard toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk om ook telefoniedata geautomatiseerd te laten inlezen en uploaden via een speciaal daarvoor gebouwde generieke exporttool. Deze is geschikt voor alle type telefoniesystemen.

 

Rapport op maat

Daarnaast ontvangen deelnemers vanaf dit jaar een ‘rapport op maat’. Hierin kunnen zij de belangrijkste uitkomsten voor hun eigen gemeente in vergelijking met anderen zien. Dit kan direct aan het managementteam, directieteam, college of raad aangeboden worden. Ook krijgen deelnemers de keuze tussen het reguliere klanttevredenheidsonderzoek onder baliebezoekers, bellers en digitale klanten van de gemeente en een verkorte variant daarvan.

Deze vernieuwingen hebben geleid tot het samenstellen van twee nieuwe abonnementsvormen die gemeenten wordt aangeboden.

 

Meer weten?

• Meer informatie op https://www.dashboard-managementinformatie.nl/
• Lees het hele artikel in Burgerzaken & Recht (nr 1, 2018), hét vakblad van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB).

Posted on 22 februari 2018

Share the Story

Back to Top