Crossmedia campagne effectonderzoek

Twee duimen omhoog, met op de ene duim een getekende smiley en op de andere duim een getekend dollarteken. Foto genomen buiten met een blauwe lucht op de achtergrond

Een campagne-effect onderzoek biedt inzicht in het effect en de impact van de campagne. De learnings maken het mogelijk om de creatie en media-inzet van toekomstige campagnes te optimaliseren zodat deze steeds effectiever worden. Met hetzelfde budget meer effect.
Een campagne effect onderzoek verloopt idealiter via een 0-meting voorafgaand aan de campagne en een 1-meting direct na afloop van de campagne. Het effect van de campagne op het merk wordt inzichtelijk door de scores op de KPI’s en het merkimago tussen beide metingen met elkaar te vergelijken en in te zoomen op de beleving van de campagne. Daarmee wordt het duidelijk wat de bijdrage van de campagne is geweest.

Onze crossmedia campagne effect meting biedt antwoord op de vragen:
Wat is het effect van de campagne op het merk en gedrag?
Wat is het bereik van de totale campagne, iedere mediumtype en de uitsluitende mediumtype combinaties?
Hoe werd de campagne beleeft en gewaardeerd?
Hoe kan de volgende campagne effectiever qua creatie en media-inzet om ervoor te zorgen dat het merk sneller groeit?

 

Actieve en passieve registratie
Om compleet en betrouwbaar inzicht te bieden in de effecten van een campagne maken we ook gebruik van passieve registratie. Het bereik van de campagne meten wij daarom door de mediaconsumptie (mediagedrag) te koppelen aan de mediaschema’s. Voor bereik van online gedrag kunnen we tegenwoordig zelfs nog betrouwbaarder meten, door de online uitingen te taggen. Zo kunnen we websitetraffic monitoren en het effect van de campagne inzichtelijk maken.

Back to Top