InEen

Inleiding

InEen is een branchevereniging die de eerstelijnszorg versterkt, vernieuwt en verbindt en de belangen van haar leden behartigt. Deze zijn onderverdeeld naar verschillende ledengroepen: gezondheidscentra, Regionale Ondersteuningsstructuren, eerstelijns diagnostische centra, zorggroepen en huisartsenposten Zij ontwikkelt bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden voor huisartsenposten met en voor haar leden en bevordert de toepassing ervan. Daarnaast verleent InEen service en advies aan de leden en bevordert verantwoord maatschappelijk ondernemerschap en de principes van good governance door de leden.

 

Uitdaging & Oplossing

Om de kwaliteitsstandaarden van de huisartsenposten te kunnen waarborgen, is informatie over de bedrijfsvoering van de organisaties onmisbaar. Daarom verzamelt InEen al sinds 2005 de kerncijfers van de huisartsenposten. De benchmark 2005 tot en met 2011 is uitgevraagd met een Excelformulier. Vanaf de benchmark 2012 heeft InEen na een zorgvuldige selectieprocedure gekozen voor het professionele benchmarksysteem Cviews van Totta Research.
Met de benchmark hebben de huisartsenposten een instrument voor onderlinge vergelijking en beschikt InEen over een basis voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging. Daarmee draagt de benchmark nadrukkelijk bij aan doelmatigheid, kwaliteit en beleidsvoering van de branche.
Totta levert het benchmarkplatform CViews en ondersteunt bij het verzamelen en presenteren van de resultaten van de benchmark in een overzichtelijk dashboard en automatische maatwerkrapportage.

 

Resultaat

De Benchmark Huisartsenposten heeft zich in de afgelopen twaalf jaar ontwikkeld en bewezen als betrouwbaar instrument om landelijke ontwikkelingen te volgen. Er zijn momenteel in totaal 120 huisartsenposten georganiseerd in 50 huisartsendienstenstructuren (HDS) die lid zijn van InEen. Alle 50 HDS’en hebben afgelopen jaar deelgenomen aan de benchmark. Resultaten over 2016 lieten onweerlegbaar zien dat de werkdruk op de huisartsenposten steeds verder toeneemt. Deze conclusie haalde in september zelfs het NOS Journaal.
– Zie het benchmarkbulletin dat InEen uitgaf met de belangrijkste openbare uitkomsten van de benchmark over 2016.
– Zie het item op NOS.nl of de opening van het NOS journaal van 3 september 2017.
– Zie de website van de benchmark huisartsenposten

 

Ook voor InEen:

Zelfevaluatie Zorggroepen:
De ketenzorgorganisaties die zijn aangesloten bij InEen, werken op systematische wijze aan hun kwaliteitsbeleid. In 2012 zijn daarvoor kritische kwaliteitskenmerken opgesteld. Sinds 2013 is in samenwerking met Totta Research een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld waarmee zij hun kwaliteit op een gestructureerde wijze kunnen monitoren en verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het platform Cviews waarmee de zelfevaluatievragen door betrokkenen ingevuld kunnen worden en de resultaten online ontsloten.

De resultaten bestaan uit een profiel (dashboard) en rapportage voor de eigen ketenzorgorganisatie met een overzicht van de uitkomsten van de zelfevaluatie: Waar staat onze organisatie, hoe ver zijn we? Hoe is dat in vergelijking met anderen en met voorgaande jaren (ontwikkeling)? Hoe kunnen we op basis van de uitkomsten aan de slag? Op basis van conditionele teksten krijgen ketenzorgorganisaties direct tips hoe verder te verbeteren.

De methodiek heeft in de eerste plaats als doel het stimuleren van de permanente kwaliteits- en verbetercyclus bij ketenzorgorganisaties.

https://www.zelfevaluatiezorggroepen.nl

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Sergio van Keulen.

ZW foto rond sergio

Back to Top