Espria Ledenvereniging

Logo van Espria Ledenvereniging

Inleiding

Espria Ledenvereniging is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen in de samenleving. Espria Ledenvereniging vindt dat iedereen de regie over het eigen leven moet kunnen houden, óók kwetsbare mensen. Het doel van de organisatie is de weerbaarheid van mensen vergroten. Door mensen weerbaarder te maken, vermindert de vraag naar zorg en wordt de afhankelijkheid uitgesteld. Het gaat erom dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dit kan verwezenlijkt worden door middel van een persoonlijk en sterk netwerk.

 

Uitdaging

Espria Ledenvereniging heeft sinds januari 2014 een panel met ruim 1500 leden. Het panel wordt goed gebruikt, zowel voor eigen onderzoeken als onderzoeken van derden. De ledenvereniging wil het panel vaker inzetten en het verder professionaliseren. Totta is gevraagd om het panel onder de loep te nemen en advies uit te brengen omtrent het professionaliseren van het panel.

 

Oplossing

De huidige situatie is door Totta in kaart gebracht middels gesprekken bij Espria Ledenvereniging en door het testen van de tooling. Daarnaast is er een online onderzoek ingezet om de gebruikservaring van panelleden in kaart te brengen. Tenslotte is er een vergelijking gemaakt van de de functionaliteiten van de huidige tooling met een aantal andere tools.

 

Resultaat

De doorlichting van Totta heeft geresulteerd in een adviesrapport met concrete handvatten om het panel te professionaliseren. Daarnaast heeft Totta een aantal trainingen gegeven (over panelbeheer en onderzoek) om intern de kennis te vergroten en de kwaliteit van onderzoeken te verhogen. De analyse op tooling heeft ertoe geleid dat Espria Ledenvereniging op zoek is gegaan naar een andere tool waarbij er meer mogelijk is op het gebied van panelbeheer en de gebruikerservaring van panelleden beter is.

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Wim Woning.

ZW foto rond wim

 

Back to Top