FNV

Het blauwgroene logo van Ledenpanel FNV

Inleiding

De FNV is de grootste vakbond van Nederland met ruim 1 miljoen leden. De vakbond onderhandelt met werkgevers en de overheid, sluit ieder jaar honderden cao’s af, voert campagnes op belangrijke thema’s en geeft gastlessen in heel het land.

 

Uitdaging

Voor de FNV is het belangrijk om te weten wat er speelt onder leden. Hun visie en ideeën zijn waardevol. Daarom wil de vakbond graag de mogelijkheid hebben om regelmatig vragen voor te leggen aan een groep leden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over loonafspraken, arbeidsomstandigheden of een ledenbijeenkomst. Maar ook over een campagne, website of mediaoptredens van FNV-kopstukken. Door de mening van leden te vragen kan de vakbond haar koers nog beter afstemmen op de wensen van leden.

 

Oplossing

In 2011 heeft Totta voor de FNV een ledenpanel ingericht, dat nu zo’n 15.000 leden heeft. Leden kunnen hier hun mening geven over onderwerpen die spelen binnen de vakbond. Zo kan heel gericht een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld een sector of een bepaalde leeftijdsgroep) geselecteerd en bereikt worden. Dit zorgt ervoor dat voor ieder onderzoek de juiste/relevante groep wordt benaderd.

 

Resultaat

Op basis van de uitkomsten van de panelonderzoeken kan de FNV haar beleid aanscherpen of bijstellen. Ook gebruikt de vakbond onderzoek om vinger aan de pols te houden in de sector en om eventuele problemen te signaleren bij werkgevers of de politiek, bijvoorbeeld voor cao-onderhandelingen of in aanloop naar grote manifestaties. Naast deze inhoudelijke onderwerpen doet Totta ook veel onderzoek naar de communicatiestrategie van de FNV. Zo evalueert Totta de media-uitingen en het ledenmagazine. Op basis hiervan worden de materialen waar nodig aangepast. En eens in de paar jaar vindt er een mediabereik-onderzoek plaats, waarbij nagegaan wordt welke media leden en niet-leden gebruiken. Mede op basis hiervan baseert de vakbond haar mediabeleid.

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Wim Woning of collega Nicolien van Peursem.

ZW foto rond wim   ZW foto rond nicolien

Back to Top