Gemeente Houten

Logo van Gemeente Houten

Inleiding

Gemeente Houten telt bijna 50.000 inwoners. De gemeente vindt het belangrijk om de ervaringen, oordelen en adviezen van haar inwoners mee te nemen bij het ontwikkelen, vaststellen, uitvoeren en evalueren van beleid.

 

Uitdaging

De Gemeente Houten wil graag een onderzoekstool om een actueel beeld te krijgen van wat er leeft onder de Houtense bevolking. Daarnaast willen ze hiermee de burgerparticipatie bevorderen. Het onderzoek moet het mogelijk maken om uitspraken te doen over alle inwoners van de gemeente Houten.

 

Oplossing

Totta heeft voor de Gemeente Houten een Burgerpanel opgezet. Dit panel bestaat uit een groep van ruim 1300 Houtenaren die via online vragenlijsten reageren op actuele onderwerpen. Totta begeleidt de gemeente bij het onderzoek , verzorgt de technische ondersteuning en verstuurt de vragenlijsten naar de leden van het Burgerpanel. Ook verzorgt Totta de analyse en rapportage van de uitkomsten.

 

Resultaat

De gemeente Houten heeft een eigen Burgerpanel van inwoners uit Houten die zo’n vier keer per jaar hun mening geven over allerlei onderwerpen die spelen in Houten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: de informatievoorziening door de gemeente, verkeersveiligheid, evenementen en duurzaamheid. De resultaten zijn voor de gemeente erg waardevol en de reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of om bestaand beleid aan te passen.

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Laurette Haas.

ZW foto rond laurette

 

Back to Top