Perspectief op school

Jongetje in superman pak dat kijkt naar een muur met tekeningen

Passend inzicht voor passend onderwijs

Met de invoering van passend onderwijs is het een wettelijke verplichting voor scholen om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen, conform de inhoudelijke eisen. Natuurlijk wil je hier als school aan voldoen. Stichting Perspectief op School (POS) geeft samenwerkingsverbanden, besturen, scholen én ouders snel en gemakkelijk inzicht in de ondersteuning die aan kinderen kan worden gegeven.

 

De ondersteuning van Perspectief op School

Stichting Perspectief op School kan jou op de volgende twee manieren verder helpen:

  • Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hebben met Perspectief op School een actueel overzicht van onderwijskundige informatie en de relatie met passend onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn of scholen voldoen aan de afspraken in de basisondersteuning en of scholen samen een dekkend netwerk hebben.
  • Scholen en ouders krijgen met Perspectief op School inzicht in de ondersteuning die de school een leerling kan bieden, in de ambities die de school heeft om zich te ontwikkelen en in het verloop van dit proces. Dit is zo gepresenteerd dat dit bruikbaar is voor de school, zowel intern als extern.

Op deze manier helpt Stichting Perspectief op School met het behalen, vasthouden en verbeteren van het onderwijs voor iedereen. Je kunt voor meer informatie terecht op de website van Stichting Perspectief op School.

 

Wil je meer informatie over Stichting Perspectief op School? Neem dan contact op met Niels de Vries.

Back to Top