Research Community Management

research community

Succes op de lange termijn

Om een lopende Research Community actueel en actief te houden is het nodig dat deze goed gemanaged wordt. Dit kun je zelf doen, maar je kunt ook onze hulp inschakelen. Onze specialisten staan klaar om de dagelijkse werkzaamheden die komen kijken bij het managen van een Research Community uit handen te nemen. Bij het opzetten van een Research Community is het belangrijk om een vliegende start te maken. Hiervoor hebben wij drie succesfactoren geformuleerd:

 

• Helder doel

Het succesvol opzetten van een Research Community begint bij een goede basis. Wat zijn je doelstellingen? Wie is je doelgroep? Dit zijn vragen waar vooraf goed over nagedacht moet zijn. Ook voor (potentiële) deelnemers is het belangrijk om te weten waar jouw Research Community voor staat. Wat kunnen zij wel en niet verwachten? Wij brengen deze zaken voor onze klanten in kaart om vervolgens een duidelijke strategie en een heldere positionering te formuleren.

 

• Interne borging

Om de Research Community onderdeel van de hele organisatie te maken is het belangrijk dat deze intern leeft! Maak één iemand verantwoordelijk die de andere afdelingen/teams betrekt bij de Research Community. Laat hen zelf vraagstukken aanleveren waardoor je een actieve en afwisselende Research Community creëert. Door resultaten snel en helder (bijv. d.m.v. een infographic, vlog, animatie) te delen, kunnen ze omgezet worden in vervolgstappen.

 

• Juiste mensen

Zonder enthousiaste en actieve deelnemers heb je geen succesvolle Research Community. Je bent op zoek naar mensen met de juiste mindset: betrokken, bereid om mee te denken en positief kritisch. Het opstellen van een goed wervingsplan en selectie aan de poort zorgt ervoor dat je de juiste mensen in je Research Community krijgt. Daarnaast is het belangrijk dat je voldoende deelnemers hebt zodat je onder (voor jou relevante) subdoelgroepen zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken uit kan voeren.

Back to Top