Rijksbrede Benchmark Groep

Inleiding

De RijksBrede Benchmarkgroep is in 2002 ontstaan na een discussie in de Tweede Kamer over hoge automatiseringskosten bij de toenmalige IB-Groep (nu DUO). Waren deze werkelijk zo hoog? Worstelden niet meer uitvoeringsorganisaties met tegenvallende kosten bij ingrijpende wijzigingen in de bedrijfsvoering? Daarop zijn de uitvoeringskosten van de IB-Groep vergeleken met andere uitvoeringsorganisaties als de SVB, het UWV en het Kadaster. De organisaties vonden het een nuttige exercitie deze bedragen in context te kunnen zien en hebben naar aanleiding hiervan samen met andere publieke organisaties de RBB Groep opgericht. Deze telt inmiddels 41 aangesloten dienstverlenende organisaties in de publieke sector en vertegenwoordigt ca. 200.000 medewerkers.

De RBB Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar kennis en inzichten zo veel mogelijk worden gedeeld met het besef dat het niet alleen gaat om het bezitten van kennis maar ook om het kunnen beschikken over en delen van kennis. De partners van de RBB Groep streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en focussen daarbij op onderzoek, samen beter doen en verbinden.

 

Uitdaging

Met de groei van het netwerk en de behoefte aan professionalisering heeft de RBB Groep in 2012 de stap gezet van benchmarking via Excel-formulieren naar de interactieve en hoogwaardig beveiligde benchmark- en benchlearnomgeving CViews van Totta. Dit vooral vanwege de uitgebreide mogelijkheden voor validatie, rapportage, vergelijking en kennisdeling en ontwikkeling.

 

Oplossing

Totta heeft samen met de programmaleiding van de RBB Groep de oorspronkelijke benchmark verbeterd en ondergebracht in de specialistische benchmarkapplicatie CViews. Sinds 2012 wordt de jaarlijkse uitvoering in samenwerking tussen Totta en RBB Groep uitgevoerd, geëvalueerd en verbeterd. Sinds 2016 is er aan de bedrijfsvoeringsbenchmark ook een dienstverleningsmodule toegevoegd. Deze brengt op een kwalitatieve manier in beeld hoe de aangesloten netwerkpartners hiermee omgaan, waar ze trots op zijn en hoe ze van elkaar kunnen leren.

 

Resultaat

De RBB Groep is de afgelopen jaren blijven groeien. Vrijwel alle aangesloten organisaties leveren jaarlijks hun gegevens aan en krijgen daarmee inzicht in prestatie-indicatoren die betrekking hebben op onder andere de productiviteit, overhead, ICT, efficiëntie en personeel van de deelnemende publieke organisaties. Het resultaat van de benchmark is een dashboard op hoofdlijnen en een verdiepende rapportage met een analyse van trends, ontwikkelingen en vergelijking met andere organisaties naar keuze. Dit biedt leden van de benchmark handvatten om nieuwe stappen te nemen, en focus te leggen op bepaalde facetten van de bedrijfsvoering om de dienstverlening te verbeteren. De uitkomsten worden onder andere besproken in zogenaamde ‘bestuurderschallenges’ en er wordt een infographic gemaakt waarin een aantal belangrijke uitkomsten gevisualiseerd worden. Ook is er door de RBB Groep een app ontwikkelt die de resultaten van de benchmark overzichtelijk ontsluit op smartphone en tablet.

 

Wil je meer informatie over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Sergio van Keulen of met collega Ramesh Vanenburg

ZW foto rond rameshZW foto rond ramesh

Back to Top