Vensters voor bedrijfsvoering (ICTU)

Uitdaging

Organisaties in de publieke sector staan voor een uitdaging: zij moeten steeds meer werk verrichten tegen lagere kosten. Overheidsorganisaties kijken daarom steeds zorgvuldiger naar de eigen bedrijfsvoering. Maar de kosten zijn niet het enige wat telt. Publieke organisaties kennen ook allerlei andere ambities en belangen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, klantgerichtheid en innovatie. Dit betekent dat het management allerlei strategische keuzes moet maken over welke ambities op welke manier gerealiseerd gaan worden.

 

Oplossing

Vensters voor Bedrijfsvoering biedt een grote oplossing bij het maken van deze keuzes. ICTU (ICT-Uitvoeringsorganisatie) biedt in samenwerking met Totta, gemeenten, provincies en waterschappen een instrument aan waarmee zij een totaaloverzicht krijgen van de eigen bedrijfsvoering en de verbetermogelijkheden. Daarnaast kunnen de deelnemers zich op elementen uit de bedrijfsvoering vergelijken met andere organisaties.

ICTU maakt hierbij zoveel mogelijk gebruik van digitale toepassingen. Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot CViews: het online benchmarkplatform van Totta. Hierin worden online vragenlijsten aangeboden. Deze vragenlijsten voor deelnemers zijn vooraf al grotendeels ingevuld met openbare gegevens van bijvoorbeeld het CBS. Op hetzelfde platform worden de uitkomsten vervolgens overzichtelijk gepresenteerd.

 

Resultaat

De prestaties van de bedrijfsvoering worden niet alleen inzichtelijk gemaakt en gespiegeld ten opzichte van de eigen beleving en ambities, maar ook ten opzichte van de peers. Deelnemers krijgen zo vanuit diverse invalshoeken zicht op alle elementen van hun bedrijfsvoering, om deze vervolgens om te zetten naar een efficiëntere, effectievere en slimmere bedrijfsvoering. Deze innovatieve aspecten van Vensters worden zeer gewaardeerd, onder andere door de European Public Sector Award (EPSA). Vensters was een van de finalisten in de finale van deze Europese verkiezing! Het thema van dit jaar is ‘een innovatieve publieke sector 2017, nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen’.

 

Wil je meer weten over deze klantcase? Neem dan contact op met collega Jos Balk of collega Sergio van Keulen.

ZW foto rond jos ZW foto rond jos

Back to Top