Benchmarking & Monitoring

In veel branches is sprake van overeenkomstige uitdagingen en problemen, maar ook van overeenkomstige kansen en uitdagingen. Er valt nog een wereld te winnen door je organisatie te vergelijken met anderen en met jezelf door de tijd heen. Door snel een goed beeld te krijgen van je sterke en zwakke punten kan je jezelf verbeteren en leren van anderen. Daarnaast levert het actuele informatie over de branche of sector als geheel op, waarmee je makkelijker een vuist naar buiten maakt. Ons geavanceerde en beveiligde online applicatie helpt hierbij door online en offline benchmarking te faciliteren.

Meer informatie vind je hieronder, of neem contact op met of / +31 (0)20-5141 320.

Espria Ledenvereniging

Gemeente Houten

EenVandaag

Het Concertgebouw

Vensters voor bedrijfsvoering (ICTU)

VSv Kompas – Ingrado

Rijksbrede Benchmark Groep

NVVB Dashboard Dienstverlening

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Back to Top